Viemäreiden sukitus

Sukitusmenetelmää on käytetty putkiremonteissa Suomessa yli kymmenen vuotta. Ala on kehittynyt paljon näiden vuosien aikana ja työturvallisuuteen sekä laatuun on panostettu. Yksi syy, miksi sukitus on suosittu tapa kunnostaa putkia on se, että se on edullisempi kuin perinteinen putkiremontti.

Sukituksen kesto

Sukitusurakka kestää omakotitalossa noin 3-5 päivää ja sukitusmenetelmällä tehdyn remontin aikana asunnossa voi käyttää vettä ja asua normaalisti. Ainoa rajoite on, että sukitettaviin viemäreihin ei voi laskea vettä remontin aikana.

Sukitusurakka kestää omakotitalossa noin 3-5 päivää ja sukitusmenetelmällä tehdyn remontin aikana asunnossa voi käyttää vettä ja asua normaalisti. 

Viemäriputki ennen ja jälkeen sukituksen

Viemäriputki ennen ja jälkeen sukituksen

Sukitus on ajankohtaista monessa rakennuksessa

Suomessa muoviset viemäriputket tulivat käyttöön vasta 1970-luvulla ja sitä aiemmin valmistetuissa rakennuksissa on käytetty valurautaisia putkia. Tällä hetkellä viimeisimmätkin valurautaviemärit ovat noin 50 vuoden ikäisiä, joten kyseessä on viimeiset hetket sukitukselle. Myöskin betoni- ja muoviviemärit, jotka ovat noin 50 vuotta vanhoja alkavat kovettua ja vaativat uusimista. Jotta isompia vesivahinkoja rakennukseen ei tulisi, on tärkeää seurata viemäriputkiston kuntoa. Jos putki vuotaa ja vettä pääsee talon rakenteisiin, voi se aiheuttaa todella isoa tuhoa ja vaatia paljon remontointia. Tämän lisäksi vesivahingot ja viemärivahingot laskevat kiinteistön arvoa ja vaikuttavat myös mahdollisessa myyntitilanteessa ostajien ostohalukkuuteen ja hintaan.

Kaikenlaiset putkistot kuluvat ajan saatossa. Tällä hetkellä erityisesti vuosina 1940-1980 rakennetut talot ovat iässä, jolloin viemärit kannattaa kuvauttaa. Myös ennen vuotta 2000 rakennetut talot voi olla aiheellista jo kuvauttaa. Putkiston kunnon selvittämisessä käytetään pientä erikoiskameraa, joka ujutetaan putkistoon ja jolla nähdään putkiston kunto luotettavasti. Putkiston kuvauksella pääsee jo prosessissa alkuun ja se helppo ja nopea tapa selvittää asunnon putkiston kunto.

Sukituksen hyödyt verrattuna perinteiseen putkiremonttiin

Sukituksella on monta suurta etua verrattuna perinteiseen putkiremonttiin.

1. Ei riko rakenteita. Sukitus voidaan tehdä rakenteita rikkomatta. Tämä laskee remontin hintaa ja on myös asukkaan kannalta miellyttävämpi, sillä rahaa ei mene esimerkiksi uusien lattiamateriaalien hankkimiseen ja muuhun ylimääräiseen. Nykyaikaisessa sukittamisessa käytetään uusia epoksilla käsiteltyjä putkia, jotka viedään viemäriputken sisään. Epoksiputki kuivuu ja kovettuu vanhan sisäpinnalle muodostaen putkeen kestävän ja liukaspintaisen rakenteen. Jos märkätilojen pintarakenteisiin ei haluta tehdä muutoksia ja vedeneristykset ovat kunnossa, sukittaminen on erinomainen vaihtoehto. Sukittaminen sopii tämän vuoksi myös tilanteisiin, joissa märkätilojen laatutasoa ei ole tarvetta nostaa eikä toimivuutta parantaa.

2. Käyttöikä pitenee. Sukituksella saadaan nykyiselle putkistolle noin 50 vuotta lisää käyttöikää. Sukitus korjaa vanhan putkiston halkeamat ja kulumat eikä putkistoon muodostu herkkiä saumakohtia. Näin uutta putkistoa voi käyttää hyvin jopa 50 vuotta. Sukituksella voidaan myös siirtää putkiston uusimista myöhempään ajankohtaan ja helpottaa näin asukkaiden taloudellista tilannetta. Sukittamisella uusitut putket kestävät käyttöä myös yhtä kauan kuin perinteisellä putkiremontilla uusitut putket.

3. Edullinen ja asukasystävällinen saneeraustapa. Sukitus on myös paljon edullisempi tapa korjata putkistot kuin perinteinen putkiremontti. Putkia ei tarvitse vaihtaa ja rakenteita avata, mikä säästää sekä rahaa että aikaa. Asukkaat voivat myös koko ajan asua huoneistossa remontin ajan ja käyttää vettä.

Pinnoittamisen ja sukittamisen erot sekä hinta

Monet miettivät, mitä eroa on viemäreiden sukittamisella ja pinnoittamisella. Sukittaminen on pinnoittamista kestävämpi vaihtoehto. Sukitus kestää viemäriputkissa noin 50 vuotta kun taas pelkkä pinnoitus noin 10 vuotta. Sukitusmenetelmällä putkeen saadaan yhtenäinen linja eikä siihen tule saumakohtia. Samalla putkesta tulee yhtä paksu joka paikasta ja seinämistä tulee saman paksuiset normaalien muoviviemärien kanssa.

Viemäreiden sukituksen hinta

Sukituksen hintaan omakotitaloissa vaikuttaa viemärilinjojen pituus sekä haarojen määrä. Tämän vuoksi sille on etukäteen vaikea antaa neliömetreihin perustuvaa hinta-arviota. Hinnat ovat omakotitalon sukitusremonteissa yleensä noin 8000-18000 euron paikkeilla. Kerrostaloissa sukituksen hinnat liikkuvat noin 150 eurossa per neliömetri. Omakotitalossa voi sukituksen aikana asua normaalisti ja käyttää putkistoa. Sukitusremontti kestää omakotitaloissa yleensä noin 3-5 päivää.

Sukitusta ei voida tehdä kaikkiin putkiin. Jos valurautaputki on jo ehtinyt pehmentyä ja sortua, sukitusta ei enää voi suorittaa. Tällöin viemärit tulee remontoida perinteisellä tavalla, jolloin lattiat joudutaan aukaisemaan. Tämän vuoksi, jos haluaa tehdä remontin sukittamalla, on remontintarvetta ennakoitava ja sukittaminen aloitettava ennen kuin putkisto on liian huonokuntoinen.

viemärikuvaus omakotitalo

Jos viemäriremontin haluaa tehdä sukittamalla, on remontintarve ennakoitava ennen kuin putkisto on liian huonokuntoinen.

Mitä sukitus tarkoittaa?

Sukitusmenetelmässä epoksilla kyllästetty muovipintainen polyesteri-huopaputki eli sukka puhalletaan paineilmalla korjauksen tarpeessa olevan putken sisään ja tämän jälkeen kovetetaan vanhan putken muotoon. Sukitusmenetelmä kehitettiin 1970-luvulla Lontoossa, jossa sitä käytetiin kunnallispuolella isojen viemäri-, vesi-, kaasu- ja kemikaaliputkien saneeraamisessa.

Sukitus on ns. kaivamaton tekniikka eli sukittamalla ei tarvitse tehdä kaivantoja tai rikkoa rakenteita kun maanalaisia tai rakenteiden sisäisiä putkia saneerataan. Se soveltuu parhaiten korjaustavaksi kerrostaloissa pohja-, tontti-, sadevesi- ja pystyviemärien saneeraukseen, koska sukittamalla voidaan helposti korjata pitkiä ja isokokoisia putkia tasalaatuisesti. Sitä voidaan käyttää kaikille vähintään 42 mm halkaisijaltaan oleville putkimateriaaleille eli esim. valurauta-, betoni-, ruukku-, kupari-, ja muoviputkille.

Suurin mahdollinen halkaisija riippuu täysin sukittajan työkaluista. Sukitetun putken halkaisija pienenee sukituksen jälkeen käytetyn sukan seinämäpaksuuden verran, mutta toisaalta putken virtausominaisuudet paranevat. Koska sukittamalla putkeen saadaan liukas pinta ja saumaton kokonaisuus, putkistoon ei muodostu tukkeumia yhtä helposti kuin tavallisiin putkiin. Lisäksi sukitettu putki kestää korkeapainepesua ja mekaanista jyrsimistä yhtä hyvin kuin tavallinen PVC-viemäriputki.

Sukitettu putki on myös itsekantava. Se tarkoittaa sitä, että jos vanha ja huonokuntoinen putki rapistuu sen ympäriltä ja menettää kantavuutensa, sukitettu putki pysyy muodossaan ja kantavana. Eri materiaalien ja valmistajien välillä on eroja rengasjäykkyydessä, jonka avulla voidaan mitata sitä, mitä tapahtuu sukalle, jos vanha putki sen ympäriltä ei haurastuu tai lohkeilee. Itsekantavissa kiinteistön sisäpuolisissa putkissa rengasjäykkyyden tulisi olla vähintään 1 kN/m² eli sukituksen tulisi kestää tasaista kuormaa vähintään 100 kg per neliömetri.

Sukitusremontin vaiheet

Seuraavaksi käydään läpi miten sukitusurakka saadaan hoidettu mallikkaasti läpi. Sukitusremontin suunnittelu alkaa aina tarjouksella. Tarjouspyynnön mukaan olisi hyvä laittaa viemärien piirustukset ja mahdolliset viemärien kuntokartoitusraportit, jos sellaisia on. Yleensä sukitusalan yritykset suorittavat myös itse viemäreiden kunnon kuvauksen, joten koko prosessin voi aloittaa siitä. Tarjouspyyntöön voi laittaa myös asiakkaan vaatimuksia remontille kuten aikataulutoiveen tai loppudokumentointiin liittyviä vaatimuksia. Huolellinen tarjouspyynnön laadinta on tärkeää, koska sillä vältytään väärinkäsityksiltä ja urakoitsijoiden on hankala laatia tarjouksia, jotka kattavat kaiken mahdollisen.

Putkiston kunto tarkistetaan

Ennen tarjouksen antamista täytyy viemäreiden kunto yleensä tarkistaa. Mikäli kuntotarkastusta ei ole juuri ennen remontin alkamista tehty jonkin kolmannen osapuolen toimesta, urakoitsija tarkistaa yleensä itse viemärit ja tarvittaessa puhdistaa joitain osuuksia, jotta putkiston todellinen kunto selviää. Jos kuntotarkastuksen yhteydessä selviää että vanhat putket ovatkin pahasti vaurioituneet, painautuneet tai ne on jo asennusvaiheessa asennettu virheellisesti, voidaan miettiä sukituksen soveltuvuutta korjaukseen ja ongelmakohtien korjausta.

Kun viemäreiden kunto on selvillä, on aika edetä urakkaneuvotteluihin. Tässä vaiheessa urakoitsijalta voi kysyä tarkentavia kysymyksiä esimerkiksi materiaaleista ja käydä tarjous tarkasti läpi. Kaikki mahdolliset ongelmakohdat tulee myös tässä vaiheessa ottaa esille. Lopuksi allekirjoitetaan varsinainen urakkasopimus, josta ilmenee osapuolten vastuut ja velvollisuudet.

Ennen kuin sukitustyöt aloitetaan kohteessa, täytyy remonttia suunnitella paikanpäällä erityisesti isoissa taloyhtiöissä. Suunnittelupäivän tarkoitus on ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia ja tarkistaa pystyviemärit ja puhdistusluukut. Myös väliaikaisviemäröintiä suunnitellaan ja kartoitetaan materiaalien tarvetta. Asukkaita tulisi tiedottaa sukitusremontista vähintään 2 viikkoa ennen projektin aloittamista.

Toimenpiteet ennen sukittamista

Kohteesta irrotetaan vesikalusteet ja porataan reikäsahalla lattiakaivoihin reiät, joiden kautta viemäriä pääsee työstämään. Valurautaisia putkia puhdistetaan pyörivillä ketjupuhdistimella ja vedellä, jolloin ruoste ja sisäseinien lika irtoavat. Muoviset viemärit puolestaan puhdistetaan pyörivällä harjalla, joka on hellävaraisempi kuin ketjupuhdistin. Haasteellisinta tässä vaiheessa onkin putkiston hauraus. Mikäli putkisto vaikuttaa liian hauraalta mekaaniseen jyrsimeen, käytetään korkeapainepesuria ja pyörivää harjaa. Putkisto tarkistetaan viemärikameralla ja puhdistetaan vielä muutamaan kertaan, jos tarve vaatii.

Sukittaminen

Pienet vauriot eivät estä sukitusta, mutta jos putkistossa havaitaan isoja vaurioita, täytyy arvioida tulisiko putken osa vaihtaa kokonaan uuteen. Kun runkoviemäri on puhdistettu ja kuvattu, sukitettava viemärisuus mitataan ja leikataan siihen sopivan mittainen sukka. Jos runkoviemäri ei ole pitkä, voidaan koko viemäriosuus sukittaa yhdellä kertaa.

Sukan asennusta putkeen kutsutaan ampumiseksi ja riskien minimoimiseksi kerralla ammuttava osuus tulisi olla sellainen, jossa molemmat päät ovat näkyvissä. Sukka mankeloidaan tasaiseksi ja sen jälkeen pinnalle levitetään nestemäistä epoksihartsia. Erinäisten vaiheiden jälkeen paineilma kääntää sukan nurinpäin viemäriä vasten ja työntää sitä samalla eteenpäin, jolloin epoksoitu pinta kääntyy viemärin seiniä vasten ja muovipinta jää sisäpuolelle.

Kun sukka on paikallaan, paineilmaregulaattori käynnistetään ja se antaa sukkaan tasaista painetta ja kovettaa sen. Kovettumisaikaa voidaan lyhentää käyttämällä kuumaa höyryä tuottavaa laitetta, sillä se nopeuttaa epoksin kemiallisen reaktion alkamista. Kun runkoviemärin sukka on kovettunut, voidaan saneerata haarakohdat sekä haaraviemärit.

Haarat avataan robottiporan tai tankoporan avulla tai mikäli se sijaitsee hankalassa kohdassa, apuna käytetään kuppiterää tai ketjujyrsintä. Haarakohtien saneeraus ja se, miten ne saadaan täysin tiiviiksi, on yksi tärkeimmistä kriteereistä viemärisaneerausmenetelmää valittaessa. Alalla ei ole täysin yksimielistä käsitystä siitä, mikä menetelmistä on paras. Menetelmiä ovat mm. hattuprofiili ja haarayhde, joissa molemmissa on sekä hyviä että huonoja puolia.

Kun haarakohdat on saneerattu, siirrytään seuraavaksi haaraviemäreihin ja lattiakaivoihin. Viemärit puhdistetaan ja tarkistetaan videokuvaamalla sekä mitataan. Tämän jälkeen ne sukitetaan.

 

Varaa maksuton viemärinkuvaus

Paras tapa selvittää viemärisaneerauksen tarve on kuvata viemärit. Kuvaaminen tapahtuu erikoiskameralla jonka avulla näemme livenä missä kunnossa talosi viemärit todellisuudessa ovat.

Miksi viemärikuvaus kannataa varata Vesmeniltä?

 • Edustajat ovat koulutettuja LVI-alan asiantuntijoita
 • Video käydään läpi yhdessä asiantuntijan kanssa
 • Saat vastaukset mieltä askarruttaviin kysymyksiin
 • Viemärikuvaus on täysin maksuton

Jätä tietosi oheiseen lomakkeeseen, niin olemme yhteydessä seuraavana arkipäivänä. Saat halutessasi kiinteähintaisen tarjouksen remontista.

  “Saimme nopeasti vastauksia ja saimme esittää kysymyksiä niin paljon, kuin keksimme.”

  – Anne-Mari Kunelius

  “Suuret kiitokset Vesmenille, asentajille ja suunnittelupuolelle. Olen täysin tyytyväinen.”

  – Jorma Hyötyläinen

  Sukitusurakan laadun varmistus

  Kun sukitus on valmis, tulee kaikista viemärilinjoista olla mielellään kaksi erillistä kuvausta, joista toisessa viemäri näkyy puhdistettuna ja toinen sukitettuna. Lisäksi loppudokumentointiin kuuluu työmaapäiväkirja ja mahdolliset tarkepiirustukset, jos viemärien oikeat reitit olivat eronneet alkuperäisistä piirustuksista. Nämä piirustukset jäävät saneerauksen tilaajalle ja niistä näkee miten työt on käytännössä tehty.

  Jos osuuksia on vaihdettu uuteen PVC-viemäriin tai saneerattu toisella menetelmällä, merkinnät näkyvät tarkepiirustuksissa. Niitä voidaan käyttää apuna myös myöhemmin esimerkiksi tilanmuutoksien yhteydessä vaikkapa saunaosastoa remontoitaessa.
  Lopuksi sukitusurakoitsija antaa luovutuskansion tilaajalle, johon kuuluu mm. viemärin huolto- ja käyttöohje, tiedot takuusta, työmaapäiväkirjat, videot, tarkepiirustukset, tarjous ja sopimukset sekä materiaalien sertifikaatit ja käyttöturvallisuustiedotteet. 

  Takuu alkaa päivästä, jolloin kohde on hyväksytty vastaanottotarkistuksessa tai jos sitä ei pidetä, päivänä, jolloin rakennus otetaan käyttöön. Alalla noudatettavan lainsäädännön mukaan saneerausyritys on velvollinen korjaamaan kustannuksellaan kahden vuoden ajan sellaiset virheet, joiden ei voida katsoa johtuvan käyttövirheestä tai viemärin normaalista kulumisesta. Yleensä saneerausyritykset tarjoavat sopimuksessaan vielä pidemmän takuun työlleen ja siitä voidaan siis neuvotella sopimuksen teon yhteydessä. LVI-Vesmen tarjoaa kuuden vuoden kattavan takuun kaikille töilleen.

  Selvitä viemärien kunto ilmaiseksi

  Paras tapa selvittää viemärisaneerauksen tarve on kuvata viemärit. Varaa ilmainen viemärikuvaus.

  LVI-VESMEN OY

  Soita: 040 139 5970
  Laita viestiä: info@vesmen.fi

  Osoite: Pahalammentie 104,
  44150 Äänekoski
  Y-tunnus: 2616825-8
  Laskutustiedot

  Remontin rahoitus

  Rahoitus ei vaadi pankissa asiointia, vakuuksia tai takauksia. Pyydä kertomaan lisää tai lue lisää tästä.

  Kotitalousvähennys

  Saat kotitalousvähennystä 40% työn osuudesta. Toimitamme remontin jälkeen tähän liittyvät paperit valmiiksi täytettynä.

  Toiminta-alue

  Vesmen palvelee koko Suomen alueella lappia lukuunottamatta.